Договір публічної оферти

1. Загальні положення.
Інтернет-магазин https://shop.sim23.ua/ ТОВ «КЛЕВЕР СТОРС», ЄДРПОУ 38273126 (далі — Продавець), публікує цей договір (далі — Договір), який має відповідну юридичну силу, про продаж товарів, представлених на офіційному інтернет-сайті Продавця, фізичним і юридичним особам (далі — Покупець).
Відповідно до статей 633, 641, 642 Цивільного кодексу України (далі — ЦКУ) та Правилами продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 №103, даний документ є офертою, а факт вчинення покупцем замовлення, в усній (по телефону або в торговому приміщенні Продавця) або письмовій (через сайт) формі, і отримання даного замовлення Продавцем є повним і безумовним прийняттям даного публічного договору та інформації, викладеної на сайті.
Використання послуг і покупка товарів, послуг інтернет-магазину https://shop.sim23.ua/ передбачає згоду особи, яка користується послугами або купує товар з правилами, термінами, обмеженнями та іншими умовами співпраці, викладеними в даному документі.
Приймаючи цей договір, Покупець підтверджує, що:
А) на момент покупки товару йому виповнилося 14 років;
Б) інформація, яка надається при замовленні товарів або послуг, є правильною і актуальною;
В) надана контактна інформація може бути використана з метою інформування про зміни в роботі, акційні пропозиції або іншої інформації, пов'язаної з діяльністю продавця.
На підставі вищесказаного, уважно ознайомтеся з даним договором і якщо ви не згодні з будь-яким з його пунктів, будь ласка, покиньте сайт.
У цьому Договорі, якщо зміст не вимагає іншого, терміни слід тлумачити таким чином:

  • «Оферта» — публічна пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній та юридичній особі, з метою укласти договір купівлі-продажу на існуючих умовах, зазначених в Договорі.
  • «Товар» — перелік найменувань асортименту, представлений на офіційному сайті Продавця, але не обмежується тільки сайтом.
  • «Продавець» — компанія, що реалізує Товар, представлений в інтернет-магазині, але не обмежується тільки сайтом.
  • «Покупець» — фізична або юридична особа, яка вступила в договірні відносини з Продавцем на умовах, зазначених в Договорі.
  • «Акцепт» — повне і беззастережне прийняття Покупцем умов Договору.
  • «Замовлення» — окремі позиції з асортиментного переліку Товару, зазначені Покупцем при розміщенні заявки на інтернет-сайті Продавця або замовлені будь-яким іншим способом.
  • «Кур'єрська доставка» — безпосередня передача товару від Продавця до Покупця третьою особою.
  • «Інтернет-магазин» — веб-сторінка продавця.
  • «Місце продажу Товару» — магазин із закладом громадського харчування https://shop.sim23.ua/ Продавця.

2. Предмет договору.
2.1. Продавець здійснює продаж Покупцеві Товару відповідно до діючих на момент здійснення замовлення цінами, а Покупець зобов'язаний оплатити і прийняти Товар відповідно до умов цього Договору.
2.2. Даний договір є офіційним документом Продавця і є невід'ємною частиною оферти.
2.3. Продаж товару здійснюється в Місці продажу товару.

3. Момент укладання договору.
3.1. Текст договору є публічною офертою (відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України та Правил продажу товарів на замовлення поза торговельними або офісними приміщеннями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 №103).
3.2. Факт оформлення замовлення у Продавця, як самостійно, так і за допомогою оператора, є беззаперечним прийняттям умов даного Договору, і Покупець надалі виступає як особа, яка вступила в договірні відносини. Покупець зобов'язується самостійно ознайомитися з умовами договору, Продавець не зобов'язаний інформувати Покупця про наявність договору.
3.3. Моментом вступу Покупця в договірні відносини з Продавцем вважається момент замовлення Товару, незважаючи на спосіб замовлення і форму оплати.
3.4. На письмову вимогу Покупця Продавець оформляє договір в письмовій формі, який підписується Сторонами.
3.5. Покупець самостійно і за власним бажанням зв'язується з Продавцем, що означає, що покупець ознайомився з даним договором і погоджується з його умовами.

4. Ціна товару.
4.1. Ціни в інтернет-магазині вказані в національній валюті України (гривня) за одиницю товару відповідно до існуючого прейскурантом.
4.2. Продавець залишає за собою право змінювати ціну Товару до моменту оформлення замовлення без попередження Покупця.
4.3. Остаточною є ціна, сформована під час оформлення замовлення на сайті сайті https://shop.sim23.ua/ та її он-лайн оплаті Замовником.

5. Оплата товару.
5.1. Оплата товарів та послуг інтернет-магазину https://shop.sim23.ua/ здійснюється в національній валюті України відповідно до цін і тарифів, встановлених на момент покупки товарів або отримання послуг із використанням інструментів он-лайн платежів, запропонованих сайтом.
5.2. Оплата товарів і послуг інтернет-магазину https://shop.sim23.ua/ здійснюється відповідно до розділу «доставка і оплата», опублікованому на сайті https://shop.sim23.ua/. Оплата зараховується тільки за умови дотримання порядку, опублікованому на сайті.
5.3. У разі несплати, неповної або несвоєчасної оплати інтернет-магазин https://shop.sim23.ua/ залишає за собою право ненадання товару, призупинення або повного невиконання взятих на себе зобов'язань і при цьому не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення / дій.
5.4. Товари та послуги гарантуються і надаються тільки за фактом отримання оплати інтернет-магазином https://shop.sim23.ua/. До моменту отримання оплати інтернет-магазин https://shop.sim23.ua/ не несе ніяких зобов'язань перед Покупцем.
5.5. При безготівковій формі оплати обов'язок Покупця по сплаті вартості товару вважається виконаним з моменту зарахування відповідних грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця.

6. Доставка товару.
6.1. Покупець має право отримати замовлений ним товар за допомогою самостійного вивезення (самовивозу) з Місця продажу товару, або скористатися послугами кур'єрської доставки. Продавець самостійно не здійснює доставку замовленого Товару Покупцю.
6.2. Самовивіз здійснюється Покупцем з Місця продажу товару, яке буде зазначене у замовленні.
6.3. Кур'єрська доставка замовлення Покупцеві здійснюється за погодженням з Покупцем і за погодженою з ним адресою.

7. Продаж товару і послуг.
7.1. Інтернет-магазин https://shop.sim23.ua/ не гарантує безумовне виконання замовлення. Всі послуги та товари надаються за принципом «як є». Задіяні технічні системи (веб-сторінка і сайт https://shop.sim23.ua/) можуть включати невиявлені технічні помилки, наслідком яких є неможливість виконання замовлення, покупки товару або його несвоєчасне виконання. Крім того, до неможливості виконання замовлення або його несвоєчасного виконання можуть призвести обставини, зумовлені людським фактором або ж обставини непереборної сили.
7.2. У разі неможливості або несвоєчасного виконання прийнятих на себе зобов'язань за обставин, викладених у п.7.1 (виключаючи «форс-мажор») інтернет-магазин https://shop.sim23.ua/ несе відповідальність в межах сум, отриманих від клієнтів в якості оплати за товари або послуги.
7.3. Інтернет-магазин https://shop.sim23.ua/ не несе і ні за яких обставин не може нести ніякої матеріальної відповідальності, що виходить за рамки сум, отриманих від клієнта в якості оплати за товари і послуги.
7.4. У разі відмови клієнта від отриманої послуги або товару після оплати та доставки замовлення від кур'єра, грошові кошти, сплачені Покупцем, не повертаються за умови, що даний товар є належної якості.

8. Відповідальність перед третіми особами.
8.1. Інтернет-магазин https://shop.sim23.ua/ не несе ніякої відповідальності за використання або подальше використання товарів і послуг, придбаних у інтернет-магазині https://shop.sim23.ua/ і з його допомогою.

9. Права та обов'язки Сторін.
9.1. Продавець зобов'язується:
9.1.1. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.
9.1.2. Надати Покупцеві можливість отримання безкоштовних телефонних консультацій за телефонами, вказаними на сайті (https://shop.sim23.ua/). Обсяг консультацій обмежується конкретними питаннями, пов'язаними з виконанням замовлення.
9.1.3. Продавець залишає за собою право невиконання замовлення в разі виникнення форс-мажорних обставин.
9.1.4. Продавець залишає за собою право змінювати цей Договір в односторонньому порядку до моменту його укладення.
9.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне використання товарів Покупцем, замовлених в інтернет-магазині.
9.3. Продавець має право передати свої права і обов'язки по виконанню Замовлень третім особам.
9.4. Покупець зобов'язується:
9.4.1. До моменту звернення в інтернет-магазин https://shop.sim23.ua/ ознайомитися зі змістом Договору-оферти, умовами оплати та доставки на сайті інтернет-магазину.
9.5. Право власності на Замовлення, а також ризик його випадкового пошкодження або втрати переходять до Покупця з моменту передачі товару.

10. Форс-мажорні обставини.
10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за умовами договору на час дії непереборної сили. Під непереборною силою розуміються надзвичайні і непереборні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов'язань сторонами за цим Договором. До них відносяться стихійні явища (землетруси, повені і т.д.), військові дії, надзвичайні стани, найбільші страйки, епідемії і т.д., заборонні заходи державних органів (заборона перевезень, валютні обмеження, міжнародні санкції, заборони на торгівлю і інше). Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик за результатами форс-мажорних обставин.

11. Авторські права.
Вся текстова інформація та графічні зображення, розміщені на сайті інтернет-магазину (https://shop.sim23.ua/), є власністю Продавця і/або його постачальників і виробників Товару.

12. Інформація та її використання.
12.1. Покупець зобов'язаний надати точну і правдиву інформацію в кількості, необхідній для надання послуг та / або покупки товару, які він отримує або купує. Інформація, надана Покупцем, при необхідності може бути опублікована у відкритих джерелах.
12.2. Інтернет-магазин https://shop.sim23.ua/ має право на свій розсуд вимагати від Покупця документального підтвердження автентичності наданої інформації.
12.3. Надання неточної інформації або ненадання такої інформації на вимогу інтернет-магазину https://shop.sim23.ua/ може служити приводом для призупинення надання послуг або продажу товару. При цьому інтернет-магазин https://shop.sim23.ua/ не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані Покупцем у разі призупинення/невиконання послуг або не продажу товару за умови невиконання пункту 12.1.
12.4. Продавець збирає і обробляє персональні дані Покупців (а саме: прізвище, ім'я, по батькові Покупця, адреса доставки, контактні телефони, адресу електронної пошти і т.д.) з метою виконання умов даного Договору.
12.5. Здійснюючи Замовлення Товару через інтернет-магазин https://shop.sim23.ua/, Покупець дає згоду на збір і обробку такої інформації.
12.6. Доступ до персональних даних Покупця мають тільки особи, які безпосередньо залучені до виконання Замовлення.
12.7. Продавець зобов'язується: дотримуватися конфіденційності щодо персональних даних Покупців; не допускати спроби несанкціонованого використання персональних даних Покупців третіми особами; виключити доступ до персональних даних Покупців осіб, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлення, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

меню